کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض هفت انجمن علمی ایران در رابطه با اخراج گسترده استادان

روز سه شنبه 21 شهریورماه،هفت انجمن علمی شامل “انجمن های انسان‌شناسی،اخلاق در علوم و فناوری،مطالعات فرهنگی و ارتباطات،جامعه‌شناسی ایران،جمعیت‌شناسی و انجمن حقوق‌شناسی در بیانیه‌ای به اخراج گسترده استادان دانشگاه‌ها و برخوردهای امنیتی با دانشجویان اعتراض کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است:همه این انجمن ها از همه استادها و شخصیت‌های علمی و فرهنگی خواسته‌ اند به سرکوب دانشگاه‌ها واکنش نشان دهند و در بیان اهمیت نهاد علم و دفاع از حریم دانشگاه به مردم و مسئولان فروگذار نکنند.همچنین این انجمن‌ها در بیانیه خود هشدار دادند که لغو و عدم تمدید قراردادها، بازنشستگی اجباری استادان برجسته و منتقد و اعمال فشار و محدودیت بر دانشجویان و اخراج آن‌ها، در کنار سیاستگذاری‌ و برنامه‌ریزی برای وارد کردن افراد خاص به دانشگاه‌ها،استقلال و توانمندی نهاد دانشگاه و نهایتاً امکان توسعه علمی کشور را به مخاطره انداخته است.