کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض نیروهای پیمانکاری مخابرات از تعویقِ مجدد در طرح ساماندهی

شکایتِ نیروهای پیمانکاری مخابرات از تعویقِ مجدد در طرح ساماندهی3

کارگران پیمانکاری مخابرات کشور که سال‌هاست منتظرِ به نتیجه رسیدنِ طرح ساماندهی کارکنان دولت هستند،می‌گویند که نیروی پیمانکاری بودن برای آن‌ها مشکلاتِ بسیاری به وجود آورده است.

نیروهای پیمانکاری مخابرات ایران ضمن اعتراض از به تعویق افتادنِ چند ساله‌ی این طرح میگویند:دریافتیِ نیروهای پیمانکاری پایین است و معمولا پیمانکار تا جایی که می‌تواند اضافه کارِ نیروها را حذف می‌کند و مبلغ آن را پرداخت نمی‌کند.آن‌ها همچنین به تبعض در دریافتِ حقوق معترض هستند و می‌گویند:در حالی که طبق قانون کار برای کارِ یکسان باید حقوق یکسانی گرفت،اما نیروهای رسمی،دریافتیِ بسیار بیشتری نسبت به نیروهای پیمانکاری دارند.