کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض نیروهای شرکتی مخابرات گیلان

نزدیک به ۲۰۰ نفر از نیروهای شرکتی مخابرات گیلان صبح روز دوشنبه دوم اسفند با تجمع در ساختمان مرکزی مخابرات استان، خواستار رسیدگی به مطالبات حقوقی خود شدند.

اعتراض این کارکنان به‌ عدم اصلاح قراردادها، عدم اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل، رد شدن ناقصِ حق بیمه‌ی نیروها است. گفتنی است کارگران شرکتی مخابرات گیلان برای چندمین بار طی سال جاری، در برابر شرکت مخابرات گیلان تجمع کرده اند ولی تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش های انقلابی مردم  در برخی از شهر های ایران

-

انتشار بیانیه بیش از 60 شاعر و نویسنده 

-

انتشار بیانیه بیش از 200 سینماگر

-

مسمومیت دسته‌جمعی دانشجویان

-

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-