کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض نیروهای شرکتی علوم پزشکی ایرانشهر

براساس گزارشات منتشر شده،روز یکشنبه 25 تیرماه جمعی از نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در اعتراض به مشکلات معیشتی و پرداخت نشدن معوقات مزدی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

از فروردین ماه سال جاری تاکنون به مدت چهار ماه است نیروهای شرکتی دانشگاه علوم‌پزشکی حقوقی دریافت نکرده‌اند.روز شنبه چند نفر از نیروهای شرکتی برای پیگیری وضعیت نابسامان به دانشگاه رفتند اما هیج جوابی دریافت نکردند.همچنین پیش از این نیز کارمندان برای پیگیری به فرمانداری،اطلاعات سپاه مراجعه کرده و به وزارتخانه نامه نوشته‌اند اما مسئولان گفته‌اند:آنها از بیمه طلبکار هستند و هر وقت بیمه پول آنها را پرداخت کرد حقوق معترضان را پرداخت می کنند.لازم به ذکر است با افزایش تورم و گرانی، کارمندان با شرایط سختی دست و‌ پنجه نرم میکنند و بعضی از آنان برای تامین هزینه های زندگی مجبور به کار با تاکسی یا فروش بنزین شده‌اند.