کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض نیروهای اخراج شده مخابرات خوزستان

شماری از نیروهای اخراج شده مخابرات خوزستان، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان محل کار خود، دست به تجمع زدند.

در پی تجمع این نیروها، حراستِ مجموعه، درهای مخابرات منطقه خوزستان را بسته و از ورود کارمندان به اداره جلوگیری کرد. حدود ۷۰ نفر از نیروهای مخابرات استان خوزستان دو دوره بدون قرارداد زیر نظر شرکت پیمانکار خدمات اول به کار خود ادامه دادند. این کارگران با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار رژیم برای تبدیل قرارداد خود از موقت به دائم، شکایتی تنظیم کردند و به نفع خود رأی گرفتند. مطابق این رای که توسط هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف صادر شده است؛ کارگران معترض، نیروهای دائم مخابرات به حساب می‌آیند و باید به کار خود برگردند. آن‌ها حکم اجرایی دادگاه را دریافت کرده‌اند که مطابق قانون، کارفرما موظف به اجرای این حکم است، اما شرکت پیمانکار خدمات اول، ماه‌هاست که از اجرای حکم خودداری می‌کند.