کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض میوه‌فروشان در تبریز

در تبریز شماری از میوه‎فروشان دوره‌گرد که ماموران شهرداری تحت عنوان «رفع سد معبر» با خشونت مانع فعالیت آنها شده‌ بودند، روز یکشنبه 16 ادریبهشت مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند.

در یک ویدئو منتشر شده در شبکه های اجتماعی معترضان کاغذهایی که بر آن نوشته شده «گرسنه‌ایم، گرسنه» و «یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه» و «تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینم» در دست داشتند. لازم به ذکر است که شهرداری تبریز از اسفند ۱۴۰۲ در طرح موسوم به «ساماندهی وانت‌های میوه‌فروش» فعالیت میوه‌فروشان دوره‌گرد را به مکان‌های مشخص شده از سوی شهرداری محدود کرد. ولی به گفته میوه فروشان از یورش های گاه و بیگاه ماموران در امان نبوده اند. از قرار معلوم ماموران شهرداری هنگام جمع‌آوری بساط میوه‌فروشان در تبریز از گاز اشک‌آور استفاده کرده‌ است.