کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض مهمانداران ریل باس نسبت به شرکت‌های پیمانکاری

اعتراض مهمانداران ریل باس نسبت به شرکت‌های پیمانکاری

روز شنبه 9 تیرماه شماری از مهمانداران پیمانی قطارهای مسافربری ریل باس با برگزاری تجمعی اعتراضی خواستار حذف پیمانکاران و مستقیم شدن قراردادهای کار خود برای بهبود وضعیت معیشتی از مدیرعامل شرکت رجاء شدند.

مهمانداران قطارهای مسافربری به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل رضایت مشتری در سفرهای ریلی محسوب می‌شوند،بنابراین از مسئولان به ویژه مدیرعامل شرکت رجا درخواست دارند برای بهبود وضعیت معیشتی مهمانداران ریلی اقدام به حذف پیمانکاران کند.طبق ادعای مهمانداران قطار ریل باس:آن‌ها از اولین روزهای کاری خود تاکنون حقوق و مزایای خود را به موقع دریافت نکرده‌اند.علیرغم آن پرداخت مزایای رفاهی و عرفی آن‌ها از سوی پیمانکارانی که در هر دوره مسئولیت می‌پذیرند،نادیده گرفته شده است.طبق گفته مهمانداران پیمانی ریل باس:حذف پیمانکاران باعث برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا می‌شود و این امر انگیزه‌ی کارگران را برای کار افزایش می‌دهد.