کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض مهمانداران خطوط ریلی راه‌آهن

برخی از مهمانداران خطوط ریلی راه‌آهن  روز پنجشنبه ۲۷ بهمن ماه در اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالبات رفاهی خود، تجمع کردند.

از قرار معلوم، این کارگران که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری به کارهای خدمات‌دهی به مسافران در محور ریلی تهران به تبریز و لرستان به اهواز مشغول هستند، هنوز مزایا رفاهی و مناسبتی خود را دریافت نکرده‌اند. بنا بر گفته کارگران، پیمانکار کنونی که از چندین سال گذشته تمامی کارگران مهماندار را در استخدام خود دارد، در مورد پرداخت مطالبات رفاهی و مناسبتی این کارگران مدعی است که به دلیل کمبود نقدینگی توان پرداخت به موقع همه مطالبات مزدی را ندارد.