کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض مغازه داران زاهدانی

جمعی از مغازه داران زاهدانی روز شنبه 8 آذر ماه برای دومین روز در اعتراض به به تعطیلی دو هفته‌ای و پرداخت قبوض انرژی به دولت دست به تجمع زدند.

معازه‌داران زاهدانی می‌گویند: “وقتی دولت دستور تعطیلی دو هفته‌ای می‌دهد، بایستی از دریافت قبض‌های آب و برق و تلفن نیز خودداری کند. گفتنی است از ابتدای هفته بنا به دستور روحانی در بیش از ۱۵۰ شهر کشور، تعطیلی دو هفته‌ای تحت عنوان کنترل و فروکش کردن بحران کرونا اعلام شد. این تعطیلی شامل همه اصناف و مغازه‌ها به جز اصناف ضروری گردید، اما هیچ توجه‌ای به زیرساخت‌های اجرایی این طرح نشده و الزامات آن فراهم نگردید.