کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض معلمان و کارگران خدماتی کلمبیا

انجمن کارکنان آموزش و پرورش کلمبیا و اتحادیه رانندگان شبکه تحویل غذا و کالای “راپی” در نقاط مختلف شهر در اعتراض به سیاست‌های اخیر دولت کلمبیا تجمع کردند.

به گزارش منتشر شده دو تظاهرات جداگانه در این هفته در اعتراض به سیاست‌های جدید دولت نسبت به کارگران خدماتی و معلمان باعث بسته شدن جاده‌ها در پایتخت کلمبیا شد .هدف آن‌ها نشان دادن مخالفت خود با سیاست آموزشی است که توسط دولت ترویج می‌شود.خواسته اصلی آن‌ها بازنگری قراردادهای کار در آخرین اصلاحات قانون کار از دولت ملی است. آن‌ها استدلال می‌کنند که اصلاحات جدیدی که دولت در آن پیش بینی حمایت از نیروی کار در اشکال جدید را نکرده است، در کنار بخش معلمان بیش از ۱۴۰۰۰۰ نفر را بیکار می‌کند.