کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض معلمان حمایتی

جمعی از معلمان حمایتی شهرهای مختلف روز شنبه 8 آذر ماه با رفتن به تهران و برپایی تجمع مقابل مجلس رژیم خواستار پرداخت دستمزد برابر با سایر همکاران خود، امنیت شغلی و توقف خصوصی سازی شدند.

برپایه گزارش منتشره، وضعیت معلمان حمایتی نابسامان است، بعضا دو شیفت تدریس می‌کنند یا در مناطق عشایری هستند و ۲۴ ساعت و تمام وقت کار می‌کنند، به نقاط دوردست فرستاده می‌شوند، ولی ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند که آن هم در برخی موارد ۶ ماه تا یک سال حقوق خود را دریافت نکرده‌اند. لازم به ذکر است که در جریان تجمع چند ماه پیش این معلمان مقابل مجلس شماری از آنان از کار بیکار شدند.