کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض معلمان بازنشسته مدارس استثنایی

معلمان مدارس استثنایی کشور  که وظیفه مهم آموزش گروه‌های مختلف دانش‌آموزان آسیب‌دیده جسمی و ذهنی را بر عهده دارند، روز سه شنبه ۱۲ بهمن ماه، در برخی از شهرهای کشور تجمع کردند.

شماری از معلمان مدارس استثنایی که امسال بازنشسته شده اند از عدم دریافت حقوق بازنشستگی خود از مهر امسال تا به امروز خبر می‌دهند. آنها می گویند برای پیگیری بارها به امور اداری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش و پرورش استثنایی مراجعه کرده اند ولی هیچ مقامی پاسخگوی آنها نبوده است.