کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض مجدد کارگران شهرداری شوش

شماری از کارگران مجموعه شهرداری شوش روز دوشنبه ۱۶ خردادماه، در اعتراض به محقق نشدن وعده‌های داده شده از سوی مسئولان برای وصول مطالبات‌شان، اقدام به تجمع در برابر ساختمان فرمانداری شوش کردند.

کارگران شهرداری می گویند، برخلاف وعده‌ای که مسئولان فرمانداری شوش، شهردار و اعضای شورای شهر که در آخرین تجمعشان در اردیبهشت به آن‌ها داده بودند، هنوز پولی به حساب کارگران پرداخت نشده و شهرداری شوش از پرداخت حقوق کارگران به بهانه نبود بودجه خودداری می‌کند.  همچنین یکی از اصلی‌ترین خواسته این کارگران تبدیل وضعیت از قرارداد موقت به قرارداد دائم و استخدام رسمی عنوان شده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah