کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض متقاضیان خودرو پارس در میدان پاستور تهران

اعتراض متقاضیان خودرو پژو پارس در میدان پاستور تهران

متقاضیان خودروی پارس روز شنبه 18 فروردین ماه، با برگزاری تجمع در مقابل نهاد ریاست جمهوری رژیم در خیابان پاستور نسبت به بی‌تفاوتی مسئولان به خواسته‌های خود اعتراض کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

شهروندان معترض، سال گذشته هرکدام مبلغ صد میلیون تومان را برای ثبت نام پرداخت کرده‌اند و در حالی که موعد تحویل خودروهایشان پاییز و زمستان سال جاری ابلاغ شده بود، تاکنون فراخوانی برای ثبت قرار داد و تکمیل وجه دریافت نکرده‌اند. تجمع کنندگان تهدید کرده اند در صورت عدم پاسخگویی مسئولین، به تجمعات خود تا رسیدن به خواسته هایشان ادامه خواهند داد.