کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

اعتراض مالباختگان مسکن و شهرسازی استان کردستان

روز شنبه 1 اردیبهشت ماه جمعی از مالباختگان مسکن و شهرسازی در استان کردستان با برگزاری تجمعی اعتراضی خواستار رسیدگی مقامات دولتی به مشکلات و مطالباتشان شدند.

مالباختگان  فاز ٢ مسکن ملی که به آنها وعده تحویل مسکن و خانه داده شده و مبالغ زیادی پول پیش فروش و اقساطی نیز پرداخت کردەاند در این خصوص میگویند: با فساد و دزدی در اداره مسکن و شهرسازی، نه تنها از تحویل منازل به متقاضیان خودداری می شود بلکه پول‌های که بابت آن پرداخت کرده‌اند، علیرغم گذشت چند سال به آنها پس داده نمی شود. گفتنی است، معترضان خواهان مسکن و یا پول و خسارات مالی که در طول این چند سال به آنها وارد شده است می باشند.