کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض مالباختگان متقاضی خودرو در قزوین

روز سه شنبه 4 مهرماه شماری از مالباختگان شرکت‌هایی از قبیل رضایت خودرو و طراوت نوین در ادامه مطالبه‌گری خود با برپایی تجمعاتی مقابل استانداری قزوین خواهان رسیدگی مسئولان به شکایات خود شدند.

ماموران امنیتی در پاسخ به مطالبات مالباختگان با صف‌آرایی مقابل مردم اقدام به استقرار فضای رعب و وحشت کردند.محمدرضا غفاری از اعضای سپاه تروریستی پاسداران و صاحب شرکت رضایت خودرو در استان قزوین است.این اندام سپاه پاسداران مبالغ هنگفتی از هزاران متقاضی خودرو دریافت کرده و نه تنها خودروها را به آنها تحویل نداده،بلکه با استفاده از نفوذ و رانت خود حاضر به پاسخگویی به مالباختگان نیست.