کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض فعالین مدنی نسبت به بازداشت مجدد فرزین رضایی

جمعی از فعالان مدنی نسبت به وضعیت “فرزین رضایی روشن”، که در بیمارستان تخصصی روانپزشکی بستری است، ابراز نگرانی کرده و خواستار ترخیص و آزادی وی شدند.

فعالان مدنی تاکید دارند که بازداشت مجدد وی به دلیل “وضعیت جسمی و روحی وخیم او”، غیرانسانی است و خطر جانی برایش دارد. در بخشی از نامه مذکور آمده است: “ما خواهان صدور قرار منع تعقیب به صورت غیابی و ترخیص نامبرده از بیمارستان هستیم چرا که تداوم بازداشت در این وضعیت روحی عواقب جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت و قوه قضائیه و ضابطین امر مسئول حوادث احتمالی خواهند بود. ما همچنین از همه سازمانها و انسانهای مدافع حقوق بشر میخواهیم که خواستار آزادی فوری “فرزین رضایی روشن” شوند.”