کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض فعالان محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد

جمعی از فعالان محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد روز پنجشنبه ۱۶ تیر ماه در اعتراض به وضعیت جنگل های بلوط تجمع اعتراضی برگزار کردند.

فعالان محیط زیست این تجمع را در یاسوج و در کنار جنگل های بلوط این شهرستان برگزار کردند. آنها اعلام کرده اند، از ابتدای سال ۱۴۰۱، جنگل‌های بویراحمد در بخش سردسیری استان، به آفت پروانه برگ‌خوار دچار شده است. اما به دلیل سوء‌مدیریت مقامات حکومتی هیچ اقدامی برای رفع این آفت انجام نشده و احتمالا تا چند هفته آینده جنگل‌های این بخش بیمار و پژمرده خواهند شد.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah