کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض فعالان محیط زیست دریاچه ارومیه

روز شنبه ۲ اردیبهشت ماه، جمعی از فعالان محیط زیست ارومیه علیه سیاست های آبی جمهوری اسلامی که منجر به خشک شدن دریاچه ارومیه شده است،تجمع کردند.

بنا به گزارش های منتشرشده،فعالان محیط زیست هدف از برگزاری این نشست را جلب توجه مردم و مسئولان فاسد نظام به خشک شدن دریاچه ارومیه و خطرات بهداشتی آن برای حداقل ۱۵ میلیون نفر اعلام کردند.معترضان بیان کردند که تاکنون چندین بار تجمعات اعتراضی برگزار کرده اند و سازمان های محیط زیست همواره به جمهوری اسلامی هشدار داده اند،اما مقامات رژیم همچنان از سیاست های سرکوبگرانه استفاده می کنند و فعالان مدنی را دستگیر و زندانی می کنند.