کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض صنف کامیونداران ایران به کمی نرخ کرایه بار

اعتراض صنف کامیونداران ایران به کمی نرخ کرایه بار 1

فعالان بخش حمل و نقل جاده ای نسبت به دخالت ارگان های سیاسی در تعیین کرایه حمل کالا و ورود برخی فرمانداری های شهرستان های مختلف به تعیین نرخ کرایه اعتراض کردند.

فعالان بخش حمل و نقل جاده ای با اعتراض به دخالت ارگان های سیاسی در تعیین کرایه حمل کالا و ورود برخی فرمانداری های شهرستان های مختلف به تعیین نرخ کرایه گفتند: حمل و نقل جاده ای چندین تصمیم گیرنده دارد اما هیچوقت در تعیین نرخ کرایه بار، هزینه های سوخت، قطعات یدکی، لاستیک و بیمه در نظر گرفته نمیشود.