کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض شهروندان اهالی رمون و بحرآسمان در جیرفت

روز شنبه 9 دی ماه،شماری از شهروندان اهالی منطقه رمون و بحرآسمان در جیرفت در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

اهالی این منطقه با تجمع اعتراضی از شورای تامین استان کرمان و ثبت اسناد خواستند تا زمین های آبا و اجدادی به آنها واگذار شود.به گفته این معترضان،زمین های اهالی این منطقه در دوره روحانی به منابع طبیعی واگذار و ملی اعلام شده و در این راستا کوه و زمین های اطراف نیز که شامل ۱۵۰ معدن است،به سرمایه گذاران تهرانی واگذار شده است.با توجه به فعالیت معادن در دو منطقه رمون و بحرآسمان و سرشاخه های هلیل رود و سد جیرفت و مراجعه مکرر اهالی به اداره کل منابع طبیعی جنوب کرمان و اداره منابع طبیعی شهرستان جیرفت مشخص شد که تمامی اراضی،باغات و خانه های شخصی این دو منطقه جز منابع ملی اعلام شده است.