کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض شماری از داروسازانِ کشور به وضعیت حقوق خود

شماری از داروسازان کشور روز شنبه 27 فرودین ماه، در اعتراض به وضعیت حقوق و دستمزد خود در برخی استانها مقابل سازمان غذا و دارو تجمع کردند.

این داروسازان نسبت به حقوق‌های تعیین شده توسط انجمن داروسازان معترض هستند. به گفته‌ی آن‌ها؛ طی چند سال گذشته وضعیت معیشتی داروسازان تضعیف شده است و حقوق‌های پرداخت شده در شأن پزشکان داروساز نیست. به گفته‌ی این پزشکان؛ وضعیتِ بد درآمدی و سرخوردگیِ داروسازان از کار و ناامیدی از آینده‌ی شغلی، مهاجرت این گروه را طی سالهای اخیر تشدید کرده است.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-