کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض ساکنین شهرک کهک به نبود آب

روز پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲، ساکنین شهرک کهک به وضعیت بحران بی آبی و آبرسانی با تانکر در شهرستان زهک اعتراض کردند.

به گفته اهالی شهرک ” دوهفته است که آب این منطقه قطع شده است و هیچ مسئول دولتی اهمیتی به مشکل شهروندان نمی دهد. لازم به ذکر است، مشکل آب در تمام مناطق سیستان و بلوچستان علیرغم مجاورت با دریا و اقیانوس، به یک مشکل جدی برای شهروندان تبدیل شده است و تاکنون اقدامی جدی و اساسی برای رفع این مشکل از طرف مسئولان رژیم صورت نگرفته و چشم انداز روشنی هم در این حوزه وجود ندارد.