9.9 C
Kurdistan
پنج‌شنبه, ژانویه 26, 2023 9:41 ب.ظ
کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض ساکنین روستای اندریان در آذربایجان شرقی

اهالی روستای اندریان، روز جمعه ۱۱ شهریور، در اعتراض به فعالیت ضد محیط زیستی، غیراصولی و تخریبی بهره بردار معدن طلای اندریان تجمع اعتراضی برپا کردند.

بنا به گزارش ها، معترضان با سردادن شعارهای  مانند، معدن باید بسته شود،به اعتراض خود ادامه دادند. شهرستان ورزقان به خاطر وجود معدن مس سونگون، معادن طلای اندریان و مزرعه شادی و دیگر معادن به شهرستان طلایی استان آذربایجان شرقی مطرح بوده ولی متاسفانه مـردم این منطقـه از این ثروت سهمی ندارند و تنها از زیان هاي زیسـت محیطی ناشـي از آن بهره منـد نیستند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تظاهرات و شعاردهی در شهرهای مختلف

-

ادامه احکام شلاق و زندان علیه معترضان مبارز

-

اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی بندر خمینی

-

اعتصاب کارگران مس سرچشمه

-

سرکوب خشونت آمیز تجمع خانواده های زندانیان محکوم به اعدام

-

تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان خمینی اهواز

-