کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض ساکنان روستای منصوره خوزستان

ساکنان روستای منصوره از توابع شهرستان شادگان واقع در استان خوزستان، روز شنبه 29 مردادماه در اعتراض به قطعی آب و برق و مختل شدن زندگی روزانه یشان اقدام به تجمع کردند.

بنابر گزارشها، ساکنان این روستا روزهاست با معضل قطعی برق و آب دست به گریبان هستند، اما کسی حاضر به پاسخگویی به آنان نیست. گفتنی است، ساکنان معترض این روستا در کنار چاه‌های عظیم نفت و ثروت هنگفت موجود در این سرزمین، از دسترسی به حداقل امکانات زندگی از جمله آب شرب محروم شده‌اند. بحران بی‌آبی و بی‌برقی در روستاهای خوزستان نه تنها مردم را به ستوه آورده، بلکه با اثرگذاری سوء بر حوزه کشاورزی و دامداری، معیشت ساکنان این مناطق را نیز نشانه گرفته است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-