کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض زندانیان زن زندان اوین به شکنجه، اعدام و سرکوب

گروهی از زنان زندان اوین روز چهارشنبه ۶ دی۱۴۰۲ در جریان بازدید شماری از قضات دادگاه انقلاب و مقامات قضایی رژیم جمهوری اسلامی به اقدام‌های اعتراضی دست زده‌اند.

در این دیدار  انجام شده، این زنان معترض  شعارهایی ازجمله “مرگ بر دیکتاتور” و “زن، زندگی، آزادی” سر داده‌ و ترانه‌های انقلابی خوانده‌اند. همچنین گفتنی است، زنان زندان اوین قضات بازدید کننده را هو کرده‌اند و نسبت به سرکوب، زندانی کردن، بازداشت کردن، شکنجه و اعدام معترضان اعتراض کرده‌اند.