کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض زندانیان زن به پرونده‌سازی علیه مریم اکبری منفرد

روز یکشنبه 25 تیرماه 44 زن زندانی سیاسی فعلی و سابق در نامه‌ای نسبت به “پرونده سازی” علیه مریم اکبری منفرد و باز کردن پرونده‌ای جدید علیه او از سوی قوه قضاییه اعتراض کرده‌اند.

نویسندگان این نامه نوشته‌اند:آنها شاهدان زنده مبارزه و مقاومت، شور و سرزندگی مریم و دغدغه‌اش برای مردم رنج کشیده هستند.نویسندگان نامه این پرونده‌سازی را “شکنجه مریم و خانواده او” دانسته‌اند.این زندانی سیاسی از سال ۱۳۸۸در زندان به سر می‌برد.او ۱۲ سال در زندان‌های اوین، گوهردشت و قرچک ورامین بود و اسفند سال ۱۴۰۰ به زندان سمنان تبعید شد.گفتنی است که نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، سپیده قلیان، فریبا کمال‌آبادی، مهوش شهریاری، ناهید تقوی و فائزه هاشمی از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.