کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

اعتراض زنان در کابل به محدودیت‌های آموزشی طالبان

روز یکشنبه ۱۸ مهر ماه، شماری از زنان با تجمع در کابل به محدودیت‌های آموزشی و شغلی ایجاد شده توسط گروه طالبان اعتراض کردند.

زنان معترض پلاکاردهایی با نوشته “سکوت جهان خجالت آور است”،  و “از حقوق زنان افغانستانی دفاع کنید” را حمل می‌کردند. زنان معترض گفتند تظاهرات زنان در کابل تا زمانی که به حقوق انسانی خود دست نیابند ادامه خواهد یافت. در بخشی از قطعنامه زنان معترض گفته می‌شود حکومت طالبان به جای توجه به لباس و نوع پوشش زنان، به آموزش و کار آنان توجه کند در غیر آن صورت به حاشیه راندن زنان پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت. معترضان از حکومت طالبان خواسته‌اند تا به اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و سایر قوانین بین‌المللی به ویژه  به حق مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی احترام بگذارند.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-