کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض راهبران متروی تهران

راهبران متروی تهران روز شنبه 7 خرداد ماه در اعتراض به تعلل شهرداری برای افزایش حقوق کارکنان مترو، علاوه بر برپایی تجمع در محل کار خود، در برخی موارد سرعت قطارهارا به نشانه اعتراض کاهش دادند.

به گزارش منتشر شده، دوهزار نفر از کارکنان مترو طی چند ماه گذشته به‌ عدم اجرای مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش حقوقشان معترض هستند. یکی از راهبران مترو درهمین خصوص می گوید، راهبران پیش‌تر مقابل شهردار و شورای شهر و شرکت راه آهن شهری تهران تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند، اما مسئولان  تاکنون به خواسته‌های آنها توجهی نشان نداده‌اند. از قرار معلوم، در حالی که شورای عالی کار حداقل دستمزد امسال را ۵۷ درصد و سایر سطوح دستمزد را ۳۸ درصد افزایش داده است، مسئولان شهرداری تهران قصد دارند حقوق کارکنان مترو تهران را تنها ۱۰ درصد افزایش دهند.