کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض رانندگان و اهالی اهواز به نبود گاز 

 

روز شنبه ۱۹ مهر ماه، جمعی از رانندگان خودروهای گاز سوز “ال پی جی” و اهالی شهر اهواز در اعتراض به نبود گاز مصرف خانگی در مقابل فرماندارى این شهرستان دست به تجمع اعتراضی زدند.

مردم شهرهای خوزستان در شرایطی نسبت به کمبود گاز مایع اعتراض دارند که در تابستان امسال کمبود گاز مایع و صف‌های طولانی برای دریافت آن در این استان، بارها رسانه‌ای شد. معترضان می گویند خوزستانی‌ها روی مخازن نفتی راه می‌روند، اما برای مصارف خانگی و شخصی خود سهمی از گاز ندارند.