کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض رانندگان شرکت واحد در تبریز

روز چهارشنبه 2 اسفندماه جمعی از رانندگان اتوبوس‌های شرکت واحد تبریز در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود دست به اعتراض زدند.

معترضان که شمار آنها به 200 نفر می رسید با اعتراض در مجامع تعمیرگاه اتوبوسرانی تبریز و حومه،خواهان حل مشکلات خود و اقدام مسئولان شرکت برای پرداخت حقوق و مزایای خود شدند.شایان ذکر است که مسائل معیشتی ناشی از تورم و گرانی و عدم تناسب میزان حقوق و مخارج زندگی تاکنون بارها منجر به اعتراضات صنفی از جمله توسط بازنشستگان، کارگران، پرستاران و معلمان شده است.