کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض رانندگان خودروهای سنگین به افزایش حق بیمه

رانندگان خودروهای سنگین برون‌شهری، روز سه شنبه 24 اسفند ماه، نسبت به افزایش ۶۰ درصدی حق بیمه در سال ۱۴۰۱ اعتراض کردند.

معترضان می گویند، رانندگان کامیون حق بیمه بالایی پرداخت می‌کنند، اما به آنها سختی کار تعلق نمی‌گیرد، مرخصی استعلاجی ندارند و حتی بیمه بیکاری نیز شامل حال این رانندگان نمی‌شود. یک راننده کامیون با تاکید بر اینکه حداقل مبلغ پرداختی بیمه توسط رانندگان در سال آینده، یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومان تعیین شده گفت: با اینکه حق بیمه رانندگان خودروهای سنگین ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است، اما از هیچ حمایتی برخوردار نیستیم.