کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض رانندگان تاکسی تهران

شماری از رانندگان تاکسی تهران روز یکشنبه 21 آذر ماه در اعتراض به عدم پرداخت حق بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی مقابل شهرداری تهران دست به تجمع زدند.

به گفته نماینده معترضان، این مشکل تنها مربوط به رانندگان شاغل در مجموعه‌ شهریِ تهران نیست و در تمام استان‌های کشور، رانندگان «جدید الورود» با تامین اجتماعی مشکل بیمه‌ای دارند. وی همچنین می افزاید رانندگانی که بعداز سال 93 به استخدام شهرداری در آمده اند حق بیمه خود را به صورت آزاد می‌پردازند که مبلغ آن رقمی در حدود ۹۰۰ هزار تومان است. به همین جهت رانندگان مایل نیستند که به صورت آزاد بیمه‌پردازی کنند و می‌خواهند که از یارانه بیمه استفاده کنند

پست های مرتبط این دسته

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah

تداوم خیزش سراسری مردم ایران

komalah

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

komalah

اعتصاب‌ سراسری دانشجویان و استادان ایران

komalah