کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض رانندگان بخش دولتی سازمان اتوبوسرانی مشهد

رانندگان بخش دولتی سازمان اتوبوسرانی مشهد، روز سه‌شنبه ۲۴ اسفند ماه، برای رسیدگی مسئولین به وضعیت شغلی و معیشتی خود اقدام به حرکت اعتراضی کردند.

رانندگان معترض، نسبت به عدم پرداخت حق و حقوق و معوقات مزدی و مزایا معترض هستند و به نشانه اعتراض با چراغ‌های روشن خودرو، به خدمت‌رسانی به مسافران ادامه دادند. معترضان تاکید کرده‌اند: در صورت عدم رسیدگی به مطالبات و تحقق خواسته‌های خود، دست به اعتصاب زده و فعالیت‌های شغلی را متوقف کرده و از انجام خدمت‌رسانی در سطح شهر سر باز خواهند زد.