کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض رانندگان استیجاری شرکت توزیع برق گیلان

رانندگان استیجاری شرکت توزیع برق گیلان روز یکشنبه 28فروردین ماه در اعتراض به کم بودن حقوق و عدم دریافت عیدی خود تجمع کردند.

رانندگان استیجاری شرکت توزیع برق گیلان خواستار برخورداری از دستمزد کافی و همه مزایای قانونی سایر کارگران میباشند. آنها می‌گویند، شرکت برق به این بهانه که بر روی خودرو قرارداد بسته، از اجرای قانون کار برای رانندگان خودداری می‌کند. به اعتقاد رانندگان، استدلال شرکت برق گیلان غیرواقعی است؛ زیرا هر خودرو برای نقل مکان نیاز به یک راننده دارد. طبق قانون آن راننده بایستی مشمول قوانین کار قرار داشته باشد.