کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض رانندگان استیجاری شرکت توزیع برق گیلان

اعتراض رانندگان استیجاری شرکت توزیع برق گیلان1

جمعی از رانندگان استیجاریِ شرکتِ توزیع برق گیلان روز چهارشنبه 22 شهریورماه،نسبت به شرایط کاری خود اعتراض کردند.

براساس گزارشات منتشرشده،پیمانکار جدید،قراردادی در اختیار رانندگان قرار داده که در آن مبلغ 2 میلیون و 500 هزار تومان به عنوان نگهداری و تعمیرات و همچنین عیدی و سنوات و سایر در نظر گرفته شده است.به گفته‌ی رانندگان،این مبلغ پیشتر به عنوان هزینه‌ی تعمیرات و نگهداریِ ماشین پرداخت می‌شد و حالا در قرارداد جدید به عنوان عیدی و سنوات هم پرداخت می‌شود.این کارگران که به قرارداد خود معترض هستند،گفتند:میزان دستمزد و مزایای رانندگان استیجاری در مقایسه با رانندگانی که شرکت در اختیار آن‌ها ماشین قرار داده،بسیار کمتر است.زیرا این رانندگان که حدود 80 نفر هستند،با ماشینِ خود کار می‌کنند و از هیچ مزایایی مثل عیدی و سنوات و بن کارگری و پاداش و مرخصی بهره‌مند نیستند.