کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض راننده‌های سرویس‌های کارگران معدن زغال سنگ طزره

رانندگان سرویس‌های کارگران معدن زغال سنگ طزره،روز دوشنبه ۱ خرداد ماه در اعتراض به پایین بودن سطح دستمزد و مزایای دریافتی خود تجمع کردند.

یکی از کارگران در این خصوص راننده گفته است: حدودا ۱۴راننده استیجاری درمعدن زغال سنگ طزره از واحدهای شرکت البرز شرقی هستند که حقوق و مزایایی که طبق قرارداد بابت دستمزد دریافت می‌کنند کافی نیست و کفاف زندگی و حتی مخارج خودروهای آنها را نمی دهد.درواقع راننده‌های این خودروها آنچه در مجموع ماهانه از کارفرما دریافت می‌کنند تامین کننده هزینه‌های جاری زندگی و خودروها نیست.با توجه به افزایش قیمت همه اقلام مصرفی وغیر مصرفی از جمله قطعات خودرو جابجایی کارگران از معدن طزره تا شاهرود به صرفه نیست ومدیریت معدن باید به پیشنهاد و گفته‌های راننده‌ها برای توافق درمیزان افزایش دستمزدها توجه کند.