کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض دوباره کارگران پتروشیمی رازی ماهشهر

جمعی از کارگران پتروشیمی رازی ماهشهر روز سه شنبه ۵ بهمن ماه برای دومین روز دست از کار کشیده و با برگزاری تجمع اعتراضی در محل کار خود خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

کارگران در این خصوص عنوان کردند: “خواسته آنها به رسمیت شناخته شدن نماینده کارگران از سوی کارفرما می باشد. با اینحال کارفرما هیچ اهمیتی به این موضوع نداده و ۵ نفر از همکارانشان از جمله نماینده کارگری را ممنوع الورود کرده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی

komalah

تجمع اعتراضی تراکتورداران دزفول

komalah

اعتراض کارکنان بیمارستان پاستور مشهد

komalah

هشدار فعالان مدنی درباره شیوع گسترده سل در زندان زنان قرچک

komalah

هک سامانه‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رژیم

komalah

تجمع اعتراضی کارگران معدن کرومیت آسمینون

komalah