کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض دوباره کارگران سیمان سپاهان

کارگران سیمان سپاهان اصفهان روز یکشنبه 17بهمن ماه در اعتراض به نبود امنیت شغلی و حقوق‌های ناچیز دست به اعتراض زدند.

این کارگران همچنین خواستار برگشت به کار کارگران اخراج شده بودند. آنها بارها در اعتراض به اخراج‌ها و تهدیدات و همچنین ایجاد جو امنیتی از سوی مدیران این کارخانه دست به اعتراض زده‌اند. پیش از این در اردیبهشت سال جاری نیز برای برآورده شدن خواسته‌هایشان دست به اعتراض زدند که تهدید به اخراج شدند. گفته می شود ، طی یک یا دو سال اخیر، مدیران سیمان سپاهان به بهانه‌های مختلف تعدادی از کارگران را بدون دلیل فقط به صرف اعتراض صنفی، اخراج کرده‌اند.