کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض دانشجویان علوم پزشکی

جمعی از دانشجویان علوم پزشکی و داروسازی کشور، روز چهارشنبه ۱۵ دیماه در اعتراض به عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در خوابگاه‌های دانشجویی و همچنین برگزاری امتحانات به صورت حضوری، در مقابل ساختمان وزارت بهداشت واقع در تهران تجمع کردند.

دانشجویان حاضر در این تجمع، در اعتراض به ابلاغ دستورالعمل برگزاری حضوری امتحانات پایان ترم دانشگاه های علوم پزشکی، حضور دانشجویان در خوابگاه ها را با توجه عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در آن، موجب گسترش سویه اومیکرون بیماری کرونا دانستند. این دانشجویان همچنین تاکید کردند که آموزش بخش عمده ای از دانشجویان به صورت مجازی بوده، لذا امتحانات پایان ترم هم باید مجازی برگزار شود.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah