کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض دانشجویان علوم پزشکی اهواز

روز یکشنبه ۳۰ آبان ماه جمعی از دانشجویان به همراه پرسنل علوم پزشکی دانشگاه جندی‌شاپور اهواز نسبت به وضعیت ناکارآمد مدیریت دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گفته نماینده دانشجویان معترض، در شرایط فلاکتبار کنونی که دانشجویان علوم پزشکی علاوه براین که با مشکلات، تحصیلی، شغلی و امنیتی روبرو هستند با کرونا نیز دست و پنجه نرم می کنند، مدیریت دانشگاهها دست به هیچگونه اقدام مثبتی نزده و بر مشکلات دانشجویان می افزاید. وی می افزاید، در چنین شرایطی تنها راه رسیدن به خواست های محقق نشده اعتراض و اعتصاب است.