کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض دانشجویان دانشگاه ملی زابل

روز یک شنبه ۱۳ اسفند، دانشجویان دانشگاه ملی زابل بدلیل کیفیت نامناسب غذای سلف دست به اعتراض زدند.

به گفته یکی از دانشجویان: “در دانشگاه ملی زابل قبلا جمعه ها و پنجشنبه ها سلف دانشگاه غذا نمیداد اما روز انتخابات به آنها غذا دادند و امروز کیفیت غذاها خیلی پایین بوده است. به همین دلیل دانشجوها تجمع اعتراضی برگزار کردند.”