کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر

شماری از دانشجویان دانشکده‌های فنی و مهندسی دانشگاه خواجه نصیر روز شنبه 6 اسفند ماه به دلیل کیفیت بد غذا سینی‌های غذای خود را روی زمین چیدند.

در ماه‌های اخیر دانشجویان چند دانشگاه در اعتراض به کیفیت بد غذا اقدام به اعتصاب‌های مشابهی کرده‌اند. همچنین چند صد نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی اراک، خوارزمی کرج، صنعتی اصفهان و علامه طباطبایی تهران طی ماهها و روزهای اخیر به دلیل کیفیت پائین غذاهای سلف سرویس دانشگاه مسموم شده‌اند.