کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض دانشجویان دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

 

روز شنبه 13 اسفند ماه دانشجویان دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران با رها کردن سینی‌های غذا در سلف نسبت به کیفیت پایین غذا و احتمالِ شروع موج جدیدی از مسمومیت‌ها در دانشگاه‌ها اعتراض کردند.

در بیانیه ایی که توسط این دانشجویان منتشر شده است آمده است، “همه‌ی ما می‌دانیم که ارائه‌ی غذای باکیفیت در سلف‌های غذاخوری دانشگاه و تضمین سلامت دانشجویان، یکی از مهم‌ترین وظایف مسئولین دانشکده و به خصوص رئیس آن دانشکده است. از شروع ترم جدید تا به امروز، اعتراض دانشجویان نسبت به کیفیت پایین غذای سلف و پیگیری آنان از طریق مسئولین مربوطه بی‌پاسخ مانده‌است. در نتیجه شنبه ۱۳ اسفند غذای سلف تحریم شد و در صورت بی پاسخ ماندن اعتراض‌مان از سوی مسئولین، تحریم سلف ادامه خواهد یافت.