کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض دانشجویان خواجه نصیر به تفکیک جنسیتی سلف

روز شنبه ۲۸ بهمن‌ماه،عده‌ای از دانشجویان پردیس سیدخندان دانشگاه خواجه نصیر تهران در اعتراض به تفکیک جنسیتی سلف (غذاخوری) دانشگاه،غذای خود را به بیرون بردند.

دانشجویان دختر دانشگاه خواجه نصیر وارد سالن مطالعه پسران شدند و با حمایت دانشجویان پسر،در برابر بیرون راندن خود از سوی نیروهای حراست دانشگاه مقاومت کردند.همچنین دانشجویان در برابر سیاست های قرون وسطایی در این دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار و شروع به سردادن شعارهای اعتراضی کردند.گزارش‌های منتشر شده همچنین حاکی از این است که دانشجویان معترض به تفکیک جنسیتی دروازه سلف دانشگاه را شکستند و سرود «برای» را هم‌خوانی کردند.