کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض دانشجویان خوابگاه دانش خواجه نصیر طوسی

بنا به گزارش منتشره، روز پنج شنبه 6 تیرماه، جمعی از دانشجویان خوابگاه دانش خواجه نصیر طوسی در تهران در اعتراض به وضعیت بد غذای سلف دست به تجمع زدند.

برپایه این گزارش، در پی ارائه ی غذای پخته نشده و بد مزه در خوابگاه دانش، مشاجره ای بین دانشجویان و مسئول پیمانکار سلف سرویس رخ داد که در پی آن، برخی دانشجویان غذای بی کیفیت خود را در سطل آشغال ریختند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-