کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض دانشجویان به استیلای عناصر سپاه بر دانشگاه‌ها

اعتراض دانشجویان به استیلای عناصر سپاه بر دانشگاه‌ها

دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران روز چهارشنبه 16 اسفندماه با اقدام به نصب پوسترهایی که روی آن‌ها عبارت “معاون پژوهشی بدون پژوهش” نوشته شده،به انتصاب “معز خادم‌ حسینی” اعتراض کردند.

در این پوسترها به شکل کنایه‌آمیزی عدم سابقه پژوهشی “معز خادم‌حسینی” با پژوهش‌های معاونین پژوهشی دانشکده‌های دیگر دانشگاه تهران،مقایسه شده است.گفتنی است که روند یکدست‌سازی دانشگاه‌ها مبتنی بر اخراج و محرومیت اساتید مستقل و منتقد و جایگزینی افرادی غیرعلمی از میان “خودی‌های نظام” از انقلاب “زن زندگی آزادی” به بعد،شدت بیشتری به خود گرفته است.در فهرستی که به تازگی در رسانه های اجتماعی منتشرشده،دانشگاه تهران با سیزده استاد محروم از تدریس در رده اول و دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران،دانشگاه آزاد قم و دانشگاه آزاد تهران به ترتیب با یازده،ده و نه استاد کنار گذاشته‌شده در رده‌های بعدی قرار دارند.