کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض دانشجویان به اجرایی شدن حکم ناعادلانه

دانشجویان دانشگاه الزهرا در اعتراض به اجرایی شدن حکم زندان  “هستی امیری و ضیا نبوی” که به‌دلیل حضور در تجمع اعتراضی علیه مسمومیت های سریالی مدارس کشور به یکسال حبس تعزیری محکوم شده‌اند اقدام به نصب عکس و پوسترهایی در محیط دانشگاه کردند.

هستی امیری و ضیا نبوی دو فعال دانشجویی دانشگاه عئلامه طباطبایی، روز ۱۸ فرودین برای تحمل یک سال حبس به زندان اوین منتقل شدند.این دو دانشجو به دلیل حضور در تجمع اسفند ۱۴۰۱ دانشجویان در اعتراض به حملات شیمیایی و مسموم‌ کردن سریالی دانش‌آموزان در مدارس به حبس محکوم شده بودند. این دو فعال دانشجویی اواسط مرداد ۱۴۰۲ با حکم رییس شعبه ۲۶ دادگاه رژیم در تهران و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» هر کدام به یک سال زندان محکوم شدند و حکم آن‌ها در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.