کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض دامنه دار کارگران پتروشیمی فن‌آوران

کارگران پتروشیمی فن‌آوران بار دیگر در روز دوشنبه 6 دیماه  با بر پایی تجمعی گسترده تر در محوطه شرکت خواستار تبدیل وضعیت خود شدند.

زمزمه‌های تبدیل وضعیت برای تعداد محدودی از نیروهای شاغل در این پتروشیمی به گوش می‌رسد؛ کارگران بابرپایی این تجمعات از مدیران این واحد می خواهند اگر قرار است تبدیل وضعیت صورت بگیرد، همه کارگران باید تبدیل وضعیت شوند. پتروشیمی فن‌آوران یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شستا است که کارگران پیمانکاری آن نسبت به تبعیض مزدی و تفاوت در شرایط مزد و حقوقی خود اعتراض دارند

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah