کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض دامداران شهرکرد

روز دوشنبه ۱۷ آذرماه جمعی از دامداران شهرکرد در اعتراض به نبود نهاد دامی مقابل جهاد کشاورزی این شهر تجمع کردند.

معترضان عنوان کردند: “مسئولان در قبال خواسته‌های آنها بی توجه هستند و به جای رسیدگی به مشکلات دامداران به آنها گفته اند “بروید و با قیمت آزاد نهاده‌های دامی را تهیه کنید.” معترضان اعلام کرده اند در صورت عدم رسیدگی به خواسته هایشان دست به تجمع گسترده تری خواهند زد.